עמוד מס' 12   כתבה מס' 1   אינדקס העמק והגליל - נצרת עלית מוסף:   אינדקס העמק והגליל עיתון:   43678057 זיהוי:   01/08/2014 תאריך פרסום: