עמוד מס' 8   כתבה מס' 1   חדשות נתניה - כותרת מוסף:   חדשות נתניה עיתון:   43748526 זיהוי:   08/08/2014 תאריך פרסום: