עמוד מס' 3   כתבה מס' 0   לקט התאחדות התעשיינים מוסף:   לקטים עיתון:   44327768 זיהוי:   17/09/2014 תאריך פרסום: