עמוד מס' 11   כתבה מס' 0   לקט התאחדות התעשיינים מוסף:   לקטים עיתון:   44327776 זיהוי:   17/09/2014 תאריך פרסום: