עמוד מס' 36   כתבה מס' 1   ha'aretz - guide מוסף:   haaretz עיתון:   44836424 זיהוי:   24/10/2014 תאריך פרסום: