עמוד מס' 17   כתבה מס' 1   The Jerusalem Post - billboard מוסף:   the jerusalem post עיתון:   44837997 זיהוי:   24/10/2014 תאריך פרסום: