עמוד מס' 9   כתבה מס' 1   ידיעות אחרונות - זמנים + מוסף:   ידיעות אחרונות עיתון:   45100570 זיהוי:   12/11/2014 תאריך פרסום: