עמוד מס' 4   כתבה מס' 1   המבשר - כותרת מוסף:   המבשר עיתון:   45846430 זיהוי:   31/12/2014 תאריך פרסום: