עמוד מס' 19   כתבה מס' 1   גלובס - כותרת מוסף:   גלובס עיתון:   46023837 זיהוי:   12/01/2015 תאריך פרסום: