עמוד מס' 17   כתבה מס' 2   המודיע - מדורים מוסף:   המודיע עיתון:   46046172 זיהוי:   13/01/2015 תאריך פרסום: