עמוד מס' 19   כתבה מס' 3   ישראל היום! - כותרת מוסף:   ישראל היום עיתון:   46370812 זיהוי:   04/02/2015 תאריך פרסום: