עמוד מס' 44   כתבה מס' 2   מוסף:   ידיעות העמק - נצרת עיתון:   46857070 זיהוי:   06/03/2015 תאריך פרסום: