עמוד מס' 38   כתבה מס' 1   מוסף:   עליתון - השבועון לנגב עיתון:   47211960 זיהוי:   20/03/2015 תאריך פרסום: