עמוד מס' 9   כתבה מס' 1   מוסף:   צפון 1 כרמיאל משגב עיתון:   47502558 זיהוי:   17/04/2015 תאריך פרסום: