עמוד מס' 44   כתבה מס' 15   בשבע-מתחלף ירושלים מוסף:   בשבע - השבועון לציבור הדתי עיתון:   51410576 זיהוי:   14/01/2016 תאריך פרסום: