עמוד מס' 16   כתבה מס' 1   כלכליסט - כותרת מוסף:   כלכליסט עיתון:   61864561 זיהוי:   14/01/2018 תאריך פרסום: