עמוד מס' 11   כתבה מס' 1   מוסף:   פוליסה עיתון:   64225591 זיהוי:   03/07/2018 תאריך פרסום: