עמוד מס' 106   כתבה מס' 1   מוסף:   זמן מבשרת עיתון:   65232468 זיהוי:   06/09/2018 תאריך פרסום: