עמוד מס' 49   כתבה מס' 1   העיר כאן דרום - אשקלון מוסף:   כאן דרום עיתון:   68958629 זיהוי:   21/06/2019 תאריך פרסום: