עמוד מס' 33   כתבה מס' 1   מוסף:   גל-גפן (ראשון-לציון) עיתון:   69034451 זיהוי:   27/06/2019 תאריך פרסום: