עמוד מס' 43   כתבה מס' 1   מוסף:   המקומון קרית גת עיתון:   69053100 זיהוי:   28/06/2019 תאריך פרסום: