עמוד מס' 26   כתבה מס' 2   מוסף:   זמן מבשרת עיתון:   72017592 זיהוי:   13/02/2020 תאריך פרסום: