עמוד מס' 10   כתבה מס' 3   ידיעות אחרונות - זמנים + מוסף:   ידיעות אחרונות עיתון:   72241923 זיהוי:   04/03/2020 תאריך פרסום: