רועי בילר- פועל להקמת מאגר מידע של עמותות בישראל הפועל לשקיפות מימונם:בצלם, ג''וינט
 
סוג מדיה:  טלויזיה
מקור:  ערוץ עשר
תאריך:  06/01/2011
שעה:  18:08:00
תכנית:  לונדון את קירשנבאום
אורך:  07:45
מרואיינים:  
 
בכל שאלה או בקשה התקשרו לטל. 03-5635050
או במייל ל - מחלקת שירות לקוחות
תמלול    הסתר
ירון לונדון : הכנסת קיבלה אתמול את ההצעה של- בעיקר ישראל בעליה, אבל בתמיכה רחבה מאוד למנות ועדת חקירה פרלמנטרית כדי לבדוק את מקורות המימון של העמותות- בעיקר עמותות השמאל. לא נזכרה שום עמותה אחרת, לא בדברי המציעים. אנחנו רוצים לבדוק עוד היבט אחד של הסוגיה הזאת. ראשית- לא ראשית אלא שנית, אנחנו נשוחח עם דני שק שהתארח כאן באולפן לפני ימים אחדים בעניין אחר. הוא היה שגרירנו בפריז והוא יכול לאמוד את מידת הנזק שארגונים כמו "בצלם", "יש גבול" וכדומה, גורמים למעמדה, לדימוייה של ישראל. והדבר השני הוא בחברתו של רועי בילר שהוא מנכ"ל אתר האינטרנט NTTech...
רועי בילר : NPTech.
ירון לונדון : NPTech שמאגד מידע על עמותות. אגב, זה אתר רשמי, נכון? לפחות הממלכה מספקת את המידע. זה לא אנשים חשודים, וכל מיני שמאלנים חתרנים. נכון שלא?
רועי בילר : האתר שמו guidestar. guidestar ישראל, וזה מיזם למעשה שהוא השלישי מסוגו בעולם. הקודמים לו הם באנגליה ובארה"ב, שהוא פרי של שיתוף פעולה בין הממשלה לחברה האזרחית. שותפים כאן משרד המשפטים, יד הנדיב וג''וינט ישראל להקמה של מאגר מידע שבעצם מביא שקיפות מאוזנת לעיני הציבור.
ירון לונדון: כן, נראה לי שגם אותם נחקור. זה מתחיל להישמע לא טוב.
מוטי קירשנבאום: אני יכול- כמה עמותות יש בישראל?
רועי בילר: שלושים ושלוש אלף עמותות פעילות כיום בישראל. למעלה מחמישים אלף נרשמו.
מוטי קירשנבאום: אז אם אני- אם אני מתקתק, יש דיל. אני אדע מי מממן אותן, מה מקורות המימון, איך בנוי התקציב שלהן, מי עומד בראשן ומה הכתובת הרשמית שלהן?
רועי בילר: אמת.
מוטי קירשנבאום: אז בוא נראה את זה. אנחנו יכולים ... אז בוא נראה. (מדברים ביחד) "בצלם". טוב, נראה את "בצלם".
ירון לונדון: בוא נראה את "בצלם".
מוטי קירשנבאום: יש? הולך?
רועי בילר: ... לדוגמא, אז אנחנו רואים את הדו"ח הכספי של "בצלם". בדיוק כפי שהוא--
ירון לונדון: ... כן, זה חלק מהדו"ח הכספי.
רועי בילר: זה חלק מהדו"ח. (מדברים ביחד.) בדיוק כפי שהם מוגשים לרשם העמותות מדי שנה על פי חוק. כל המידע הזה מועבר אלינו במסגרת הסכם עם הממשלה ומוצג באתר לציבור. מעבר לזה, אנחנו מזמינים כל עמותה להצטרף ולפרסם באופן עצמאי כל פרט מידע שנראה לה רלוונטי לעיון הציבור- ובמקרה הספציפי הזה אנחנו גם רואים עמותות שעושות את זה. כלומר, גם באתר האינטרנט, ובהמשך גם--
מוטי קירשנבאום: אבל סביר לומר שיש גם עמותות שמתפרסמות ומפרסמות גם באתר, שלא כל המידע לגבי התורמים נמצא שם.
רועי בילר: אמת. מעבר לזה שבמסגרת החוק יש גם אפשרות לתורם לבקש להישאר אנונימי, לא כל העמותות בישראל מקיימות את דרישות החוק. אפילו במקרה הספציפי שלפנינו יש לנו עמותה אחת מבין החמש שלא דיווחה בכלל בשנים האחרונות.
ירון לונדון: איזו?
רועי בילר: עמותת עדאללה. ואם אנחנו ניכנס לאתר האינטרנט, אנחנו נראה שבעצם מ-2007 לא קיים חומר, ולכן לא ניתן להם ברשימת התורמים. מצד שני--
ירון לונדון: אז למה הממונה על העמותות- זה עבירה על החוק.
רועי בילר: היא לא מדווחת לפי חוק, אבל בכל זאת, כל הנושא הזה הוא לפתחו של רשם העמותות. אנחנו בהקשר הזה מקבלים את המידע ומציגים אותו לציבור.
ירון לונדון: לא, השאלה שלי הייתה- החוק מחייב אותה ...
רועי בילר: החוק מחייב. החוק מחייב.
ירון לונדון: אז הם עברו על החוק.
רועי בילר: הם לא ממלאים את דרישות החוק. כן, בהחלט.
ירון לונדון: זאת אומרת, היועץ המשפטי לממשלה או רשויות החוק יכולות לנקוט כלפיה בסנקציות.
רועי בילר: כן. יש את כל הפרוצדורה של טיפול בעמותה שלא מדווחת על פי החוק.
ירון לונדון: מה, אתה יודע במקרה- זה לא, זה לא התחום שלך- מה השיבה עדאללה כאשר תבעו ממנה לדווח?
רועי בילר: למעשה, זה לא תביעה חד פעמית. זה נוהל קבוע שהם צריכים לדווח לפיו, ואני לא יודע לומר לך באיזה סטטוס משפטי זה נמצא כרגע.
ירון לונדון: בסדר.
רועי בילר: בכל אופן, כל עמותה שמדווחת לפי חוק- כל הפרטים פתוחים לעיון הציבור, ומעבר לזה העמותות גם מספרות את הסיפור בעצמן. מה שזה נותן בעצם, זה היכולת להסתכל פעם אחת מה מעניין את הרגולטור- את המדינה. זה בדיוק נושאים מהסוג הזה- מהי זהות התורמים, מה עם עסקאות עם גורמים קשורים וכולי. מצד שני- מה העמותה רוצה לספר לתורמים, למתנדבים, לאלה שמקבלים שירותים מהעמותה וכולי. ואני מוכרח להגיד במקרה הספציפי הזה, הטענות שעולות מכיוון "ישראל ביתנו" הן קצת רלוונטיות ללפני חצי שנה. לפני שעלה האתר. כיום אין כל כך דיון האם עמותה היא שקופה או לא שקופה. אפשר לראות מה היא מציגה לציבור.
ירון לונדון: ומה שנסתר- אי אפשר לגלות.
רועי בילר: אי אפשר לגלות.
ירון לונדון: למשל, אם יש תורם פרטי שהעמותה שהוא ייסד היא נמצאת באיי קאיימן, הרי גם- אפילו כנסת ישראל בועדותיה לא תצליח לגלות מה עומד מאחורי זה.
רועי בילר: נכון. ובארץ קיימות עמותות שהן ...
מוטי קירשנבאום: לא, אז... (מדברים ביחד) יבדקו את העסק.
רועי בילר: אגב, אנחנו- מה שנקרא, ברגע שהפרסום הזה עלה, התחלנו לעשות קצת שיעורי בית בעצמנו- וגילינו שבאמת קיימת רשימת תורמים עבור רוב הארגונים האלה, והתורמים עצמם, גם הם מתנהלים בשקיפות. כלומר, ניתן להסתכל באתרי האינטרנט של אותם תורמים ולראות--
ירון לונדון: כן, אני עברתי על- על העמותות שרשומות כתורמים של "בצלם". יש שם הרבה מאוד, באופן מוזר, או לא מוזר- עמותות בעלות מגמה דתית של אוכלוסיות נוצריות. הרבה מאוד כנסיות נוצריות. כי כבר ... (מדברים ביחד.)
רועי בילר: כן. כן. יש גם גורמים-- שגרירויות אירופיות וארגונים בעלי גוון נוצרי.
ירון לונדון: כן. הקהילה האירופית.
רועי בילר: נכון. ויש פילנתרופים פלשתיניים, יש שם קרן פילנתרופית פלשתינית שתורמת לכל אותם חמישה ארגונים.
מוטי קירשנבאום: לא, לאלה-... (מדברים ביחד.)
רועי בילר: האם זה לגיטימי או לא לגיטימי... זה כבר דיון אחר.
ירון לונדון: ...את הכתובות.
רועי בילר: כן.
ירון לונדון: אז הגעתי ליאיר שדי, למשל. אני פותח ורואה שם- הוא ... אני מודה--... (מדברים ביחד) זה רות ופול קידר. עכשיו, פול קידר, בזמן שאני הייתי שליח בצרפת לפני שלושים ושתיים שנה של רשות השידור, הוא היה הנספח הצבאי. ראש משלחת משרד הביטחון. פול קידר היה טייס בחייל האוויר הבריטי, היה מראשוני חיל האוויר ישראלי. אשתו רות היא אחות של טייס שנפל. האחות שכולה. תשמע- נדמה לי שהוא עוד ניסה לרצוח, יחד עם עזר ויצמן, קצין בריטי גבוה בתקופה שהוא השתחל בצבא הבריטי. אתה יודע, כשאתה הולך לחקור עמותה שהם עומדים בראשיה, או שזה הכתובת- אתה מבין.
מוטי קירשנבאום: לא, את הסיפור עם הקצים הבריטי לא יחקרו. (מדברים ביחד.)
ירון לונדון: טוב. זה בסדר- אבל יש גם אחרים, אני מתאר לעצמי. תודה רבה לך, רועי.
רועי בילר: בבקשה. תודה.