פרופ' עמוס אלטשולר, יו"ר המל"ג יהודה ושומרון- זווית ראייתו לסוגיה של הפיכת מיכללה אקדמית אריאל לאוניברסיטה
 
סוג מדיה:  רדיו
מקור:  רשת ב
תאריך:  16/07/2012
שעה:  21:06:47
תכנית:  קמפוס ב'
אורך:  08:13
מרואיינים:  
 
בכל שאלה או בקשה התקשרו לטל. 03-5635050
או במייל ל - מחלקת שירות לקוחות
תמלול    הסתר
איתם לחובר: כעת אנחנו אומרים ערב טוב ושלום רב ליו''ר המועצה להשכלה גבוהה של יו''ש, פרופ' עמוס אלטשולר. שלום, אדוני. ראשית-כל, פרופ' אלטשולר, אני מאמין שאתם חווים בימים אלה את הענין הנרחב לפחות של העולם האקדמי ושל התקשורת בסוגיה שלשמה תתכנסו מחר, נכון?
פרופ' עמוס אלטשולר: ללא ספק.
איתם לחובר: איך זה מרגיש? איך זה נראה, מהצד שלכם?
פרופ' עמוס אלטשולר: מהצד שלי. התקשרויות בלי סוף של עיתונאים שרוצים לדעת, להבין מה קורה, לנסות לחזות מה יוחלט מחר וכד'.
איתם לחובר: הרבה עניין, אתה אומר, סביב הסוגיה הזו.
פרופ' עמוס אלטשולר: עושה רושם כזה, כן.
איתם לחובר: תגיד, פרופ' אלטשולר, כמה חברים יש במועצה להשכלה גבוהה ביו''ש, כלומר כמה בעלי זכות הצבעה?
פרופ' עמוס אלטשולר: 16. ככל הידוע לי ברגע זה, נגיד ככה.
איתם לחובר: זה יכול להשתנות עד מחר?
פרופ' עמוס אלטשולר: כן. כיוון שאנחנו ביקשנו בזמנו מינוי מאלוף הפיקוד, מינוי לעוד שלושה חברים, ולפחות עד לפני כל זמן שהמשרד היה פתוח היום, עדיין לא הגיע. ואני מקוה, אם יגיע מחר, אז יהיו עוד שלושה חברים.
איתם לחובר: הבנתי. וכיצד נבחרים החברים בגוף הזה שאתה עומד בראשו?
פרופ' עמוס אלטשולר: קודם-כל, יכול להיות חבר במל''ג יו''ש, רק מי שהיה בעבר או נמצא בהווה חבר במל''ג ישראל, ומבין המאגר הזה, אנחנו פונים אל האנשים, כאשר אנחנו מרגישים צורך למלא את השורות, אנחנו פונים אל האנשים שנראים לנו מתוך המאגר הזה. בד''כ כשמתמנה מל''ג חדש, אני פונה לאחד או שניים מהחברים שמה ומציע להם להצטרף למל''ג יו''ש. ואם הם מסכימים, אני פונה לאלוף הפיקוד, מבקש את האישור שלו.
איתם לחובר: כלומר אין כאן איזשהו זיהוי עם צד פוליטי או עם אוריינטציה פוליטית, לחלוטין לא. עכשיו, כדי לסבר את אוזנינו, אמור לנו, פרופ' אלטשולר, בבקשה, מדוע למעשה פרוצדורלית, ההכרעה היא שלכם?
פרופ' אלטשולר: כך קובע החוק, כיוון ש.. והחוק הוא כזה, מכיוון שאנחנו הגוף המוסמך לטפל בכל העניינים האקדמיים של המוסדות האקדמיים מעבר לקו הירוק. בזמנו, מל''ג ישראל הציעו לה, מי שהיה אז יו''ר, זבולון המר, הציע לה שתיקח על עצמה את התפקיד הזה, והיא סירבה. ואז זבולון המר, בברכתו ובעידודו של יצחק רבין רה''מ, שניהם זכרונם לברכה, הקימו את מל''ג יו''ש.
איתם לחובר: שקיים כבר קרוב ל-20 שנה.
פרופ' עמוס אלטשולר: קרוב ל-20 שנה. אכן.
איתם לחובר: לא מזמן, בשבוע שעבר, למעשה, לקראת ההחלטה שלכם מחר וההצבעה, הוועדה לתיכנון ותיקצוב במועצה להשכלה גבוהה של ישראל, ירושלים, החליטה שלא להמליץ על הכרה במרכז האוניברסיטאי באריאל כאוניברסיטה. מה המשמעות של ההמלצה הזו של הות''ת מבחינתכם.
פרופ' עמוס אלטשולר: היא החליטה לא להמליץ. היא החליטה להמליץ להעריך את תוקף ההכרה הזמנית.
איתם לחובר: בשנה. הזמני. אבל לא לתת הכרה מיידית של אוניברסיטה.
פרופ' עמוס אלטשולר: הכרה מיידית כרגע, לא. זה מה שהיא המליצה. עכשיו, מה התוקף שלה? התוקף שלה הוא, נאמר כך, החוק מחייב אותנו לשמוע את חוות דעתה של ות''ת ועד אז, אפילו אסור לנו לדון בהמלצות של ועדת המעקב, שהקימונו ושפעלה במשך כשש שנים, אבל אנחנו לא מחויבים לקבל את המסקנות של ות''ת. מצד-שני, אם אנחנו לא מקבלים את המסקנות, עלינו לנמק מדוע. אי-אפשר להגיד, לא מקובל עלינו. זאת-אומרת, יש סיבות טובות להסביר, מדוע זה לא מקובל עלינו. אם זה לא מקובל עלינו.
איתם לחובר: כלומר, ההמלצה של הות''ת היא בגדר המלצה בלבד, מבחינתכם. ותו לא.
פרופ' עמוס אלטשולר: נכון. רק המלה 'מלבד' אני מסייג אותה, זה המלצה, אבל אי-אפשר להתעלם ממנה. אנחנו חייבים להתייחס אליה.
איתם לחובר: זהו. אני שואל את זה, משום שבסופו של דבר, אנחנו מדברים על הזרוע המתקצבת של המל''ג בירושלים והות''ת חד הוא, יתקצב, אם וכאשר גם המרכז האקדמי באריאל יקבל הכרה של אוניברסיטה.
פרופ' עמוס אלטשולר: אני משער שכך הוא הדבר, בוודאי. אם תתקבל החלטה חיובית במל''ג, גם זה עדיין לא סוף פסוק, זה צריך לעבור אישור של אלוף הפיקוד. אבל אם, נניח, גם זה יעבור, אז אני מניח ש-ות''ת, יש לה כללי עבודה שלפיהם היא עובדת, ואם איזשהי אוניברסיטה מרגישה מקופחת, אז יש דרכים להתלונן, יש דרכים משפטיות, יש כל מיני דרכים. אבל ות''ת מחויבת, בוודאי, לטפל בכל האוניברסיטאות שהוקמו על פי דין!
איתם לחובר: כלומר בסיטואציה מסוימת, ואני מדבר באופן תיאורטי בלבד, אתם למעשה יכולים בהחלטה שלכם, לגרור את הות''ת לתקצב את המוסד האקדמי באריאל כאוניברסיטה, אם כמובן - כאשר הדגש הוא על 'אם' ו-'כאשר', תחליטו לתת הכרה שכזו למוסד האקדמי הזה.
פרופ' עמוס אלטשולר: נכון. ואם וכאשר, אלוף הפיקוד יאשר את ההחלטה.
איתם לחובר: שזה לאחר מכן. עכשיו, כפי שאתה רואה את כל הסוגיה הזו, פרופ' אלטשולר, לדעתך, זהו סוף פסוק? ההכרעה שלכם והאישור של אלוף הפיקוד, או שהענין הזה ילך עוד להליך משפטי לאחר מכן?
פרופ' עמוס אלטשולר: זה קשה לי להעריך. קודם-כל, הליך משפטי, אם כבר, בוודאי לא יהיה, אם אנחנו נחליט לקבל את המלצת ה-ות''ת. אני מניח שאיש לא..אפילו זה אני לא בטוח, אתה יודע מה, אינני בטוח. אבל יותר סביר אולי שיהיה...מישהו ירצה הליך משפטי, אם אנחנו נחליט כן לקבל.
איתם לחובר: נכון. המחנות כאן הם מאד ברורים!
פרופ' עמוס אלטשולר: הפוליטיקה חודרת לדברים האלה, וזה חבל. אבל מה לעשות, אלה הם חיינו.
איתם לחובר: והפוליטיקה הזאת, אתה אומר, נשארת מחוץ לגבולות שיקול דעתכם.
פרופ' עמוס אלטשולר: אנחנו בכלל בכלל לא עושים שיקולים פוליטיים.
איתם לחובר: אגב יש תקדים לכך שמל''ג יו''ש הולך בניגוד להמלצת ות''ת?
פרופ' עמוס אלטשולר: לא. זה לא קרה. אבל יש תקדימים לכך שמל''ג ישראל הולך בניגוד להמלצת ות''ת.
איתם לחובר: במכללת ספיר, לדעתי, היה משהו מהסוג הזה.
פרופ' עמוס אלטשולר: היו עוד מקרים. אני לא יודע על מכללת ספיר, אבל אני יודע שהיו מקרים אחרים גם.
איתם לחובר: טוב, לשאול אותך, כיצד להערכתך, יסתיים מחר הדיון, זוהי שאלה רלוונטית?
פרופ' עמוס אלטשולר: לא, בהחלט לא.
איתם לחובר: לא. לחלוטין לא, אתה אומר.
פרופ' עמוס אלטשולר: נכון.
איתם לחובר: כמה זמן ייערך הדיון שלכם, איך זה עובד?
פרופ' עמוס אלטשולר: אינני יכול להעריך. אבל הדבר היחיד שאני יכול כן לומר, להערכתי, זה יקח הרבה זמן. זה דיון בהחלט ממושך. כי השאלה נכבדה, ויהיו לחברים דעות שונות ונצטרך לדון בזה בכובד ראש.
איתם לחובר: זו החלטה אגב שמתקבלת שם, במקום. נכון? לאחר הצבעה.
פרופ' עמוס אלטשולר: בהחלט.
איתם לחובר: טוב. אז לא נותר לנו, פרופ' עמוס אלטשולר, יו''ר המל''ג של יו''ש, אלא להמתין למחר, לשעות אחה''צ, כאשר אתם תתכנסו, אם אני לא טועה, באוני' בר-אילן, כדי להכריע בסוגיה הבאמת מסקרנת ודרמטית הזאת בכל הנוגע למערכת ההשכלה הגבוהה בישראל. הרבה תודה לך, פרופ' אלטשולר.
פרופ' עמוס אלטשולר: תודה-תודה. שלום-שלום.
איתם לחובר: תודה-תודה.