הפניה לתמלול לא תקינה - לא נשלח זיהוי תמלול או קוד לקוח