יאיר דיקמן, יו"ר תא קונסטרוקציה ודן ורשבסקי, נציג ועד הפעולה ארגון המנופאים - אסון קריסת החניון ברמת החייל: האם היה ניתן למנוע את האסון?
 
סוג מדיה:  טלויזיה
מקור:  ערוץ עשר
תאריך:  06/09/2016
שעה:  09:05:02
תכנית:  מאיה ואור
אורך:  08:33
מרואיינים:  מאיה זיו וולף, אור הלר
 
בכל שאלה או בקשה התקשרו לטל. 03-5635050
או במייל ל - מחלקת שירות לקוחות
תמלול    הסתר
אור הלר : אנחנו נפתח כמובן בחזרה לאסון שהיה אתמול באתר ההרס ברמת החייל,
מאיה זיו וולף : אתר ההרס, זה כבר,
אור הלר : כן.
מאיה זיו וולף : קיבל את הכותרת,
אור הלר : גראונד זירו, כבר קראו לזה הבוקר, איפה?
מאיה זיו וולף : בידיעות אחרונות.
אור הלר : בידיעות. אה, עם הרבה מאוד שאלות, אנחנו רואים הבוקר התבטאות של מנכ"ל החברה שבנה את החניון, של דניה סיבוס, עם תחילת העבודות לפני שלוש שנים, במקום מהנדס שהוא איש טכני לקחנו אדריכל וכך חסכנו עלויות. שמענו את הפרסום אתמול של מאיה איידן שלנו, על כך שהחבר'ה שם היו בחופשה בכלל שבועיים, ובאמת נשאל את השאלות הקשות לגבי מי אחראי, מי, מי בעצם כשל כאן?
מאיה זיו וולף : לשאול שאלות זה לא חכמה, התשובות,
אור הלר : נכון.
מאיה זיו וולף : אין.
אור הלר : ואת התשובות ננסה להבין מכם דן ורשבסקי- נציג וועד הפעולה בארגון המנופאים, ויאיר דיקמן- יושב ראש תא קונסטרוקציה באיגוד המהנדסים לבנייה ותשתיות. אז אתה שומע באמת את האמירה הזו של מנכ"ל דניה סיבוס מלפני שלוש שנים היום בידיעות שהם חסכו את המהנדס והביאו אדריכל, מה אתה חושב?
יאיר דיקמן : קודם כל אני, כרגע כל הנושא הזה נמצא בחקירה.
אור הלר : וודאי. ותחת
יאיר דיקמן : ולכן,
אור הלר : צו איסור פרסום,
יאיר דיקמן : ולא רק זה,
אור הלר : של בית משפט.
יאיר דיקמן : וכרגע לא יודעים את כל העובדות. אז אני חושב שיותר נכון להתמקד בנושאים מה עושים כדי למנוע את האסון הבא, מאשר להתמקד בחקירה עצמה כי החקירה יכולה להתפתח לכל מיני כיוונים וחבל לפגוע בכל מיני אנשים כאשר לא ידועים כל העובדות.
מאיה זיו וולף : אז מה עושים כדי למנוע את האסון הבא?
יאיר דיקמן : הנושא המרכזי כרגע שהוא בעייתי במדינת ישראל זה נושא הפיקוח. בשנת 2001, היה לנו צלצול השכמה ראשון שזה קריסת אולמי ורסאי.
אור הלר : וואחד צלצול.
יאיר דיקמן : וואחד צלצול. בעקבות הדבר,
אור הלר : וועדת חקירה,
יאיר דיקמן : וועדת חקירה,
אור הלר : השופט זיילר,
יאיר דיקמן : הוקמה וועדת זיילר, וועדת מומחים בלתי תלויה, שנתיים היא עבדה, ראיינה אלפי מומחים, המסקנה העיקרית של הוועדה היה שצריך לעשות פיקוח צמוד בלתי תלוי בקבלן. המסקנות האלה לא מומשו למרות שהממשלה בזמנו קיבלה החלטה מפורשת לקיים את המלצות וועדת זיילר. עכשיו אנחנו מקבלים את קריאת ההשכמה השנייה למעשה והגיע הזמן לממש את החלטות וועדת זיילר. הווה אומר פיקוח צמוד בלתי תלוי בקבלן ימנע את האסון הבא.
אור הלר : שזה מה, שזה מה אומר הפיקוח הזה? מי שיהיה בפרוייקט,
יאיר דיקמן : מישהו שילווה את הפרוייקט מטעם היזם, ימונה על היזם, לא יהיה קשור בכלל לקבלן, הוא יהיה כל הזמן בפרוייקט, ויהיה לו סמכות חוקית לבדוק שאכן הביצוע הוא בהתאם לתכנון. שאכן כל חוקי הבטיחות מתקיימים.
אור הלר : אגב, למה זה יותר זול אדריכל ממהנדס?
יאיר דיקמן : אני לא חושב שזה יותר זול אדריכל ממהנדס. אבל עדיין אני חושב שנושא הפיקוח הוא חשוב מאוד שיהיה פיקוח הנדסי, כי ההנדסה יותר שולטת בנושא של יציבות המבנה.
אור הלר : אתה יכול להסביר לנו ... מה קרה שאם נחזור רגע להדמייה של, של הקריסה, של החניון, נבקש שיקרינו לנו את זה, אתה יכול לנסות להסביר הנדסית מה קרה שם?
יאיר דיקמן : אני לא רוצה כרגע להכנס כי חבל, כי לא ידוע כל הנתונים. אבל ברמה, ברמה העקרונית, מבחינה הנדסית נטו ללא קשר כרגע למי אשם ומה אשם, יש פה תופעה קונסטרוקטיבית שאנחנו קוראים לה חדירה, מה זה אומר? שלמעשה העמודים חדרו את התקרה וגרמו לכשל. כשל בחדירה הוא כשל שהוא כשל יחסית מיידי ופתאומי. הכשל בחדירה התחיל למעשה בתקרה העליונה כאשר התקרה העליונה איבדה את היציבות, היא נפלה על התקרות התחתונות, וגרמה למעשה לקריסת כל המבנה.
אור הלר : ובאמת מה,
יאיר דיקמן : זה מבחינה הנדסית.
אור הלר : באמת מה שמדהים הוא שהרבה מהעמודים כן שרדו.
יאיר דיקמן : נכון.
אור הלר : את הקריסה.
יאיר דיקמן : ...
מאיה זיו וולף : זה אמור להיות עמוד תומך העמודים האלה?
יאיר דיקמן : סליחה, העמודים,
מאיה זיו וולף : או שפשוט עמודים מסמנים?
יאיר דיקמן : העמודים האלה זה עמודים שתומכים את הבניין, התקרה הזאתי זה מה שאנחנו קוראים תקרה מסיבית, והתקרה הזאתי אנחנו יודעים זה מעוגן בתקנים כל הנושא של תכנון כשל בחדירה, ובפירוש רואים שזה כשל של חדירה שזה משהו שהוא פתאומי.
אור הלר : ואנחנו באמת מדברים על עלייה בשנה האחרונה בנתונים, בהרוגים, בענף הבנייה.
מאיה זיו וולף : דן.
דן ורשבסקי : לפי הנתונים של עכשיו אחרי התאונה הזאת, בוא נקווה שמי שנעדר הוא יהיה בריא ושלם, אבל אם לא, אנחנו נעמוד בדיוק על שלושים וחמש איש , זה הנתון של ההרוגים בשנה שעברה בדיוק.
אור הלר : כלומר אתה אומר אין עלייה.
דן ורשבסקי : העלייה,
אור הלר : כן.
דן ורשבסקי : יש עלייה, אנחנו כבר,
אור הלר : אה, אתה אומר,
דן ורשבסקי : ...
אור הלר : אה, אתה אומר,
מאיה זיו וולף : כל השנה.
אור הלר : ב- 2016, שאנחנו בספטמבר, זה, זה כל 2015.
דן ורשבסקי : נכון.
אור הלר : אוקיי. כשזה נובע ממה?
דן ורשבסקי : זה נובע מקודם כל זלזול בזכויות העובד. יש הרבה גורמים גם משרד הכלכלה, משרד הכלכלה שבוע שעבר פוטר מנופאי מדניה סיבוס ביום חמישי אחמד חאמייסה, על זה שהוא לא הסכים לעבוד על מנוף ללא טסט. ללא רישיון. ופנינו למשרד הכלכלה שבועיים הם בחופש, הם לא עונים. חופשה מרוכזת. וזה גוף שהיום אמור לפקח עלינו, המינהל ...
אור הלר : שזה החופשה שמאיה איידן דיברה עליה אתמול,
מאיה זיו וולף : אנחנו, אנחנו,
אור הלר : שלא היו.
מאיה זיו וולף : גם כל הזמן מדווחים על תאונות עבודה וגם דיברנו על זה הבוקר וגם בכלל שבדרך כלל זה לא מגיע לכותרות. כשיש אתר בגודל הזה, של חניון שקורס, זה מעלה את המודעות לתאונות, אבל כמו שאתה נותן לנו את הנתונים זה קורה כל הזמן.
דן ורשבסקי : כל הזמן, כל יום, הרבה לא מדווח בשביל שזה לא יהיה בנתונים בחברה. שלא יהיה רשום כתאונות עבודה. מה שלוקחים פשוט פועל נפל שבר את היד, לוקחים אותו לבד לבית חולים ואז זה לא נרשם. ובעצם פה קודם כל עוברים על הזכויות העובד.
אור הלר : ספר לנו על הניסיון שלך, אתה, אתה מנופאי?
דן ורשבסקי : אני מנופאי, אנחנו כבר לפני שנה התארגנו להסתדרות, אספנו שליש, אנחנו,
אור הלר : כדי להקים וועד מייצג.
דן ורשבסקי : להקים וועד מייצג, עכשיו אנחנו בזמן משא ומתן מול התאגדות בוני הארץ, אנחנו נלחמים ושולחים מאות מכתבים למשרד הכלכלה לכל החברות, למנוע את האסון הבא, את התאונה הבאה.
אור הלר : קרה לך פעם שראית אבל מול העיניים משהו שאמרת פה מתהווה אירוע בטיחות שיכול להגמר גם ככה?
דן ורשבסקי : אה, אני, אני עצמי פוטרתי מאתר כי לא רציתי לעבור על החוקים.
אור הלר : איזה חוקים?
דן ורשבסקי : יש משאבת בטון יוצקת בטון על התקרה, חיברו לי הצינור, רוצים שאני אחזיק את הצינור הזה המחובר עם המנוף, מבחינת חוק, לי אסור אין לי שיקול דעת בזה, אסור לי, יש חוקים ברורים.
אור הלר : למה?
דן ורשבסקי : מנהלים,
אור הלר : כי, כי בטיחותית זה מסוכן?
דן ורשבסקי : בטיחותית, הצינור יכול להשתחרר, לפגוע בפועלים. הברגים של המנוף יכולים להשתחרר והמשאבה יכולה להתהפך. העניין פה, אתה לא מסכים? טוב, תרד הבית, נביא מישהו אחר.
אור הלר : כן.
דן ורשבסקי : עכשיו עניין נוסף, אנחנו מתקרבים לחורף, ובחורף,
אור הלר : ששם תמיד יותר מסוכן,
מאיה זיו וולף : כן, תמיד יותר מסוכן.
אור הלר : באתרי הבנייה.
דן ורשבסקי : המנופאי, המנופים נופלים. ונופלים, שנה שעברה נפלו ולפני שנתיים נפלו דווקא באתר של דניה סיבוס שתי מנופים. ואנחנו מבקשים מכולם לשים דגש על זה השנה.
מאיה זיו וולף : על בטיחות,
דן ורשבסקי : על בטיחות,
מאיה זיו וולף : כן.
דן ורשבסקי : כי המנופים עומדים בסביבה של גנים, בפארקים, ליד,
אור הלר : כן.
דן ורשבסקי : מקומות הומי אדם, ומי שמזלזל בזכויות העובדים, הוא בסופו של דבר גם יזלזל באיכות הבנייה.
אור הלר : כן. שלחה לי ,
מאיה זיו וולף : כן.
אור הלר : אימא בלילה אגב תמונות של,
מאיה זיו וולף : מנוף,
אור הלר : מנוף ליד גן ילדים של הילדים שלה.
מאיה זיו וולף : מאוד,
אור הלר : תודה רבה חברים.
מאיה זיו וולף : תודה רבה לכם.
5 אייטמים אחרונים של מאיה זיו וולף
שנה מרואיינ/ת: מאיה זיו וולף, אור הלר
 
30/10/2018,   רשת 13 ,  מאיה זיו וולף בשיחה עם עופר ברקוביץ מועמד לראשות עיריית ירושלים     הזמן תמלול
29/08/2018,   רשת 13 ,  טליה סרוסי מיוזמות שביתת התלמידים ופעילה במאבק להרחקת אסדת הגז - לא מתחילים את השנה: שביתת התלמידים הקוראים להרחיק את אסדות הגז נבו גפן, פעיל במאבק    רכוש תמלול
29/08/2018,   רשת 13 ,  מיכל מנור - כל מה שחדש בטלוויזיה בקולנוע ובאינטרנט - אמנות אינסטרגרם - . הסרט אלטון ג'ון ב- יס דוקו -"השיר הטוב ביותר" . מרתון בוג ספוג - בניקולודיאון.    רכוש תמלול
28/08/2018,   רשת 13 ,  הצגה בהבימה "מי מפחד מוירג'יניה וולף" עם מאיה מעוז ודניאל גל: דניאל גל מספרת על המחזה. דניאל גל על המחזה, הומור ומשחקיות. אנשים באים כדי לראות את עצמם במחזה. ליה קניג חשה ברע.    רכוש תמלול
28/08/2018,   רשת 13 ,  דו"ח של מחלקת המטבע בבנק ישראל, עליה בסכום המזומן שישראלים מחזיקים: מתראיינת ליאת רון על איסור בחוק שיגביל עסקאות במזומן ובצ'קים.     רכוש תמלול