ישראל דוד, ממלא מקום יו"ר איגוד מהנדסי תשתית - אסון קריסת החניון ברמת החייל: הכתובת הייתה על הקיר? חניון נוסף של דניה סיבוס קרס השנה
 
סוג מדיה:  טלויזיה
מקור:  ערוץ עשר
תאריך:  07/09/2016
שעה:  07:18:14
תכנית:  אורלי וגיא
אורך:  05:40
מרואיינים:  אורלי וילנאי, גיא מרוז
 
בכל שאלה או בקשה התקשרו לטל. 03-5635050
או במייל ל - מחלקת שירות לקוחות
תמלול    הסתר
גיא מרוז : עכשיו אנחנו הולכים לעניין הבא, לא עוזב אותנו וזה הקריסה ברמת החייל. שלום ישראל דוד, ממלא מקום יושב ראש איגוד מהנדסי תשתיות. בוא תעשה לנו סדר בכמה פרטים מטרידים. ראשית, סיפור הקריסה עצמו הטרקטור הקטן הזה, יחסית, שהסתובב שם, ובמחשבה מה היה קורה אילו. קודם כל, מה היה קורה אילו אכן אם החניון הזה היה נשלם, אסון גדול היה מתרחש לפי הנתונים שאתה מכיר?
ישראל דוד : תלוי מתי. זאת אומרת
גיא מרוז : אחרי הפתיחה.
ישראל דוד : אחרי הפתיחה. תראה אם התקרה, קודם כל הטרקטור זה לא קשור בכלל לקריסה. הטרקטור הזה זה כמו נוצה, משקל של נוצה על כל המשקל שהיה בזמן הקריסה על התקרה ולפי התכניות העתידיות היה צריך להיות על התקרה הזאת יותר משקל.
גיא מרוז : אבל היה מגיע בן אדם והיה בודק האם המקום הזה יכול להיפתח? הוא היה מוצא משהו? הוא היה מגלה?
ישראל דוד : לא. זה בדיוק הנקודה. הכשל ההנדסי שקרה בחניון הזה הוא כשל, מה שנקרא כשל פתאומי. אפרופו דומה לכשל של תקרות פל קל.
גיא מרוז : הוא דומה לורסאי קצת.
ישראל דוד : הוא בדיוק ורסאי.
גיא מרוז : תסביר מה זה כשל הנדסי.
ישראל דוד : יש שני סוגים של כשלים. יש כשל אחד, שהוא הכשל שאנחנו צריכים, המהנדסים לתכנן בצורה כזו שיהיו סימנים מעידים לפני הכשל. מה זה סימנים מעידים? סדקים, שקיעות יתרות, כל מיני דברים שאתה באופן ויזואלי יכול לראות, הולכת להיות בעיה, יש לך התראה. זה עיקרו של תכן החול. יש מנגנון אחד שהוא נקרא מנגנון של חדירה או גזירה, שאפרופו הוא קיים גם בתקרות פל קל באופן הינרטי ולכן הוא בעצם נפסל. אבל כאן הוא לא נפסל כי הוא מנגנון שקיים בכל העולם, זה מנגנון שנקרא של חדירה שהוא קורה פק בפעם אחד ואין לך שום סימני התראה או כמעט אין לך סימני התראה.
גיא מרוז : אז אולי זה לא כשל שאולי מצריך מישהו שיהיה אשם בסופו של דבר.
אורלי וילנאי : זה לא תכנון הנדסי לקוי?
ישראל דוד : תראה, באופן עקרוני זה לא צריך לקרות. צריך לתכנן ולבצע את התקרה הזאת עם המגבלה שכשל כזה יכול להיות. יש תקינה במדינת ישראל איך מתכננים תקרה כנגד חדירה. את שואלת אותי, מה קרה? קרה כשל שהוא חדירה שאין לו סימני התראה לפני זה.
גיא מרוז : זאת אומרת כל הדיבורים שיש שמועות ויש גם צו איסור פרסום, היה מספיק ברזל או לא היה מספיק ברזל, זה שטויות?
ישראל דוד : תראה, קודם כל בוודאי שמשפיע ההתנהגות של התקרה לכמויות הברזל שבתוך התקרה.
גיא מרוז : אז אני שואל, יכול להיות שלא היה מספיק ברזל בקורות?
ישראל דוד : יכול להיות שלא היה ברזל בתוך התקרה. הנושא הזה נבדק כרגע על ידי המשטרה. המשטרה, יש פה איפול ויש חיסיון על הסיבתיות, לא הסיבתיות הכללית אלא הסיבתיות הספציפית, מי אשם, מה, ולמה וכדומה. המשטרה לקחה מומחה בתחום, קולגה שלי.
גיא מרוז : אגב ספר לנו איך בודקים את זה. בתוך השברים כדי לגלות...
ישראל דוד : תראה, הבדיקה היום היא מאוד בעייתית, איך בודקים? קודם כל הולכים לראות מה המצב התאורטי אמור היה להיות. לוקחים את התכניות של הביצוע, רואים מה היה אמור להיות, את העומסים שהיו אמורים להיות על התקרה ומסתכלים ורואים האם בכלל באופן בסיסי התכנון שנעשה עבור התקרה הזאת מתאים לדרישה הפרוגרמתית, על פי ההיתר, על פי הצרכים הפונקציונליים של אותו חניון ואל תשכח שמעל לחניון הזה אמור היה להיות פארק. יש שמה אדמה במקום מסוים שהיה צריך להיות
גיא מרוז : זאת אומרת אנשים, ילדים.
ישראל דוד : לא, אני מדבר אתך על למעלה היה אמור להיות כשני מטר מילוי אדמה. שני מטר מילוי אדמה זה בערך 4 טון למטר, זה כמו שתשים פה על הרצפה הזאת גובה של 4 מטר מים.
אורלי וילנאי : נו, אז איך יכול להיות שאי אפשר היה לצפות את זה? זה הלוא משהו שהוא מדעי. אתה יודע מה מחזיק כמות כזאת.
ישראל דוד : בוודאי שכן, בוודאי שהיה צריך לצפות את זה. זה חלק יום יומי של עבודתו של מהנדס ושל מתכנן שהוא לוקח אלמנטים קונסטרוקטיביים, הוא בוחן מה הם צריכים לקבל לתקופה של מאה שנה והוא מתכנן את האלמנטים האלו כדי שיחזיקו מעמד אותם עומסים.
אורלי וילנאי : אתה יודע אחרי אסון ורסאי בדקו הרבה מאוד מבנים אחרים או התחילו לבדוק, כמה צריך להיות מודאגים כאן לגבי חניונים אחרים שבנויים באותה שיטה.
ישראל דוד : תראי הכשל הזה שקרה הוא אופייני לסוג כזה של תקרות ממה שבוצע. הוא יכול לקרות, הוא יכול לקרות בתקרות אחרות. צריך לבדוק, כן.
גיא מרוז : מה זאת אומרת? עכשיו זה היה קצת מדאיג. מה זאת אומרת צריך לבדוק? יש מאות חניונים.
אורלי וילנאי : נגיד חניון הבימה.
ישראל דוד : חניון הבימה הוא לא בנוי בשיטה הזאת.
אורלי וילנאי : למה? גם מעליו יש שטח.
ישראל דוד : יש, אבל הוא לא בנוי בשיטה של תקרות מסיביות שהם ...
גיא מרוז : כמה חניונים בשיטה הזאת יש?
ישראל דוד : אין הרבה חניונים בשיטה הזאת, לכן אני
גיא מרוז : עשרות? בודדים?
ישראל דוד : יש יש עשרות. יש אלפים של חניונים.
גיא מרוז : עשרות שצריך עכשיו לקום ולבדוק אותם?
ישראל דוד : תראה, מה זה צריכים לבדוק אותם? באופן עקרוני
גיא מרוז : אני שואל, כן.
ישראל דוד : תראה, באופן עקרוני מחר מישהו יש לו איזה מחלה, שלכל אחד יכול להיות מחלה כזו, אז כולם רצים לרופא לבדוק?
גיא מרוז : לא, אבל מתגלה איזה חיידק אתה הולך ובודק.
אורלי וילנאי : אתה תהרוג את כל השכונה.
ישראל דוד : קודם כל זה לא חיידק, אין פה איזה חיידק. התופעה הזאת היא תופעה ידועה, זאת לא תופעה בלתי ידועה. מהנדסים וגם הקבלנים מכירים את זה. יש פה תקלה כלשהי, או בהעמסה, או בתכנון, או ביחד וצריך לבדוק מה קרה. עכשיו אחרי שיבדקו מה קרה ויראו מה הסיבתיות, ייתכן ש...
גיא מרוז : יכול להיות שאולי כן צריך לבדוק, אחרי זה אולי כן יצטרכו לבדוק.
ישראל דוד : אולי אחרי זה. אבל באופן עקרוני אני יכול להגיד לך שהתופעה הזאת היא תופעה ידועה, היא מופיעה בתקינה, לומדים אותה בשנה ראשונה בטכניון או באוניברסיטאות ההנדסה. זה לא משהו חדש, זה משהו טריוויאלי, הוא נמצא על שולחנו של כל מהנדס.
גיא מרוז : הכל נגמר באסון. תודה רבה שבעת.
אורלי וילנאי : כן תודה.
5 אייטמים אחרונים של אורלי וילנאי
שנה מרואיינ/ת: אורלי וילנאי, גיא מרוז
 
13/12/2018,   ערוץ עשר ,  ההסלמה בשטחים - תנועה ערה של כלים של צבא - הפגנה מול מעון ראש הממשלה.    הזמן תמלול
13/12/2018,   ערוץ עשר ,  שלטים באיילון נתלו - דירות ליהודים בלבד - מדובר בקמפיין מחאה נגד חוק הלאום - אלון גוטקביץ' - חבר בעומדים ביחד עומדים ביחד, תנובה, מיסי הבריאות והרווחה, עיריית תל אביב.     הזמן תמלול
13/12/2018,   ערוץ עשר ,  גל התייקרויות במשק - מה הסיבות לעליות מחירי החשמל המים ומוצרי המזון - אמורה להתקיים מחר בעזריאלי הפגנה. ד"ר איציק ספורטא - אוניברסיטת תל אביב וערן בר טל - עורך כלכל בעיתון ישראל היום, רווחה, אסם,     רכוש תמלול
13/12/2018,   ערוץ עשר ,  התינוק עמיעד ישראל הובא למנוחות - ד"ר אלונה בן נון - טיפלה בתינוק שנהרג בפיגוע בעופרה מנהלת הפגייה במרכז הרפואי שערי צדק - ד"ר אלונה בן נון    הזמן תמלול
13/12/2018,   ערוץ עשר ,  אלוף במילואים איתן דנגוט - לשעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים, טוען כי שלושת הפיגועים מאורגנים - טוען כי לא מדובר במפגע בודד. לשני הצדדים אין אינטרס לנפץ את הצירים.    הזמן תמלול