פרופ' לאה קוזמינסקי, נשיאת מכללת קיי, משוחחת על מעמד המורים בישראל. התייחסות של הורים למורים.
 
סוג מדיה:  רדיו
מקור:  כאן מורשת
תאריך:  29/11/2018
שעה:  09:32:43
תכנית:  מנדי ביטן
אורך:  04:24
מרואיינים:  
 
בכל שאלה או בקשה התקשרו לטל. 03-5635050
או במייל ל - מחלקת שירות לקוחות
תמלול    הסתר
דב אייכלר : אתה יודע איזה יום היום?
שמעון ליברטי : איזה יום היום?
דב אייכלר : יום המורה
שמעון ליברטי : או
דב אייכלר : יש יום כזה
שמעון ליברטי : חשבתי יום חמישי
דב אייכלר : נכון. גם. יום חמישי שהוא יום המורה
שמעון ליברטי : גם יום חמישי
דב אייכלר : זה יום שנכפל בו כי טוב. אנחנו רוצים לדבר עם נשיאת... נשיאת מכללת קיי, אה, הפרופסור לאה קוזמינסקי. בוקר טוב
פרופ' לאה קוזמינסקי, נשיאת מכללת קיי: בוקר טוב
דב אייכלר : קודם כל מה מצבם, מה מעמדם של המורים כיום בישראל?
פרופ' לאה קוזמינסקי : או! שאלה מורכבת
דב אייכלר : כן, נגשנו מיד להארד קור
פרופ' לאה קוזמינסקי : נכון, וכשאתה שואל על מעמד מורים אה, תמיד אה, נשאלת השאלה בעיני מי - בעיני עצמם?
דב אייכלר : בעיני המורים, בעיני המורים
פרופ' לאה קוזמינסקי : בעיני ההורים? בעיני קולגות? בעיני הרשויות , בעיני ה... הממשלה והמשכורות שהמורים מקבלים, שמשקפים באיזשהי מידה את המעמד. אז, אז במה נתמקד?
דב אייכלר : אני חושב שאנחנו נתמקד במעמדם של המורים בעיניהם - האם הם מרוצים בה... גם מהשכר, גם מההסתכלות של החברה עליהם מהכל?
פרופ' לאה קוזמינסקי : אהמ, אני חושב שכשמשוחחים באופן אישי עם מורים, אה, אתה שומע תחושה של שליחות והנאה ו... וסיפוק עצום מאוד והרגשה ש... שהם עושים משהו שהוא באמת משמעותי. אהמ, כשאתה נפגש עם מורים ו... ושואל את השאלה מה צריך לשפר, שגם משקף באיזשהי מידה ויש שם עדיין...
דב אייכלר : וכנראה שיש הרבה מה לשפר
פרופ' לאה קוזמינסקי : נכון. אתה שומע אה, אה, הרבה ... הרבה אמירות לגבי מה צריך לשפר כשחלק גדול מהם בא ואומר אהמ, לא מש... מספיק סומכים עלינו. וגם ההו...
דב אייכלר : את , את נשיאת מכללה ותגידי לי, לנו את, מה צריך לשפר כדי אה, לשפר את מעמדם של המורים?
פרופ' לאה קוזמינסקי : אהמ, קודם כל, הייתי מאוד מאוד שמחה שבעיני התקשורת אה, הוראה תחשב כמקצוע מעורר השראה לכל אדם וככה גם היא תוצג. אה, כולנו יודעים את ההשפעה למשל של תקשורת על תפיסת המונים. ו... ונראה לי ש... שאי... אם כולנו היינו מבינים שלהיות מורה זו פרופסיה מאוד מורכבת וזה שכל אחד מאיתנו היה אמנם אולי 12 שנה בבית ספר וחושב לכאורה שהוא יודע בדיוק מה, מה צריך ללמד ואיך - אם אשליית המוכר הזאת לא היתה, אני חושבת שזה, שזה היה חלק מ... מתהליך של כבוד ל... לפרופסיה ולידע.
דב אייכלר : את אומרת ה... תפיסה של התקשורת בישראל את המורים היא לא כזאת עד היום?
פרופ' לאה קוזמינסקי : של הציבור... לא. לא
דב אייכלר : למה, אני חושב אה, שמעון אתה מסכים את... עם מה שהיא אומרת?
שמעון ליברטי : תראה, יש בוודאי הערכה אה... למורים
דב אייכלר : יש הערכה כלפי מורים ב...
שמעון ליברטי : אבל ...
דב אייכלר : מי היה מסוגל לשבת ולהורות בכיתה כמה שעות ...
שמעון ליברטי : אבל אה... אבל אה, תראה, וודאי שהיא צודקת שיש איזשהו אה, יחס כזה של , אתה יודע, הרבה פעמים לא, לא, לא הכבוד הלגמרי מגיע. כי בסופו של יום, בוא לא נשכח - הם האנשים שאתה יודע, במידה רבה אחראים על העיצוב של הדמות שלנו, של הילדים. אתה לא באמת אה, אתה יודע, בטח בדור שלנו, אתה לא באמת יושב עם הילדים יותר מידי זמן. אתה סומך על ה... על המורים וכו' ומפקיד בידיהם אה, אה, את הדבר הכי חשוב שיש לך. וההערכה היא לא ב... באותו יחס
פרופ' לאה קוזמינסקי : נכון. נכון. ועוד יותר כש... כשאני נמצאת ואני מסיירת הרבה מאוד בתוך מערכת החינוך, אני שומעת את ההתייחסות של הורים למורה ולתפקיד שלו. אהמ, שהיא , שהיא לא אותה התייחסות שלוקחת בחשבון את ה... מאמץ העצום המושקע על ידי מורים בקידום של כל ילד, אהמ, אני, אני חושבת ש... שזו הערכה שלא מכבדת מספיק את המורה.
דב אייכלר : אה, נשיאת אה... סליחה, לאה קוזמיינסקי, אה, הפרופסור לאה קוזמיננסקי נשיאת המכלל... נשיאת מכללות קיי, תודה רבה לך על הדברים החשובים האלה, להעלאת המודעות על מצבם ומעמדם של המורים בישראל ביום המורה. תודה רבה לך
פרופ' לאה קוזמינסקי : תודה רבה לכם, יום טוב
דב אייכלר : יום טוב
דב אייכלר : אני חושב שבעיני אנשים מאוד מאוד מעריכים מורים
שמעון ליברטי : לא...
דב אייכלר : מישהו בא ואומר לך 'אני...'
שמעון ליברטי : אתה רואה, אתה רואה נתונים, אתה רואה... תראה, גם השאלה גם עד כמה... אני אגיד לך, איפה הבעיה באמת מתמקדת וחבל שלא, לא, לא הרחבנו איתה אולי על זה - בהערכה של התלמיד למורה. האם לתלמיד יש את ההערכה הנכונה למורה, כשזה אה, תנאי בסיסי בכך שהוא יוכל באמת, אתה יודע, ללמוד ממנו ובעיקר לדמות... בעיקר למחנך. גם, גם למורים המקצועים, אבל בעיקר למחנך, אה, ללמוד ממנו, להתחנך על ידו וכו'. וזה גם מושפע על ידי מה שאנחנו משדרים לילד כהורים. אם אתה משדר לילד ש... המחנך, שהמורה הוא דמות סמכותית וכו' ואה, צריך ללמוד ממנו, וצריך לקבל ממנו, אז הילד מפנים את זה. אבל אם אתה ... פחות מפנים... מראה את זה בבית, אז גם הילד פחות מתקבל ופחות מחנך ו... מתחנך והבעיה היא בסופו של דבר שלנו. צריך לשים לב לזה
דב אייכלר : וגם תקציבית אגב, אני חושב שהם מדברים אה, על כסף בעיקר. למרות שצריך לשפר שאת...
שמעון ליברטי : תראה, בסופו של יום, אני לא יודע, אני לא הייתי מוכן תמורת הרבה מאוד כסף לקחת את התפקיד הזה
דב אייכלר : ותראה שהם מוכנים תמורת הכלום שמשלמים להם . ראיתי תלושים של מורים במשרד החינוך, זה פשוט מזעזע
שמעון ליברטי : כן. כן. וזה גם לא משהו שגודל יותר מידי, עם רמות הוותק ו...
דב אייכלר : לא. עם , עם השנים...
שמעון ליברטי : כן, אבל אה... התלוש לא גודל. הרבה פעמים דברים אחרים, לא התלוש הבסיסי.