ד"ר חיים דיהי - מכללת קיי , אונ' בן גוריון : פרשת השבוע. חוקר שפת העברית
 
סוג מדיה:  טלויזיה
מקור:  רשת 13
תאריך:  28/12/2018
שעה:  14:41:20
תכנית:  טוקר
אורך:  04:16
מרואיינים:  
 
בכל שאלה או בקשה התקשרו לטל. 03-5635050
או במייל ל - מחלקת שירות לקוחות
תמלול    הסתר
מנחם טוקר : עד אז ד"ר חיים דיהי, שהוא מרצה ללשון עברית במכללה האקדמית לחינוך על שם קיי. הוא מרצה במחלקה ללשון עברית באוניברסיטת בן גוריון. איתנו כאן, ואתה, שלום, שבת שלום.
ד"ר חיים דיהי מרצה במכללה האקדמית לחינוך על שם קיי, מרצה במחלקה ללשון עברית, אונ' בן גוריון : שבת שלום
מנחם טוקר : עוד מעט קצת פרשת שבוע נשמע אפילו, אבל אתה מתעסק בשפת העברית ואתה מראה לנו שלאורך כל השנים ישנם הב... ישנם הבדלים, ישנם הבדלים גדולים בין השפה, נכון?
ד"ר חיים דיהי : יש הבדלים מצד אחד. מצד שני, העברית החדשה מורכבת מהרבדים שקדמו לה. זאת אומרת, אם לוקחים טקסט מודרני, סיפור מודרני של עמוס עוז, סמי מיכאל, ועושים לו ריבוד לשוני
מנחם טוקר : כן
ד"ר חיים דיהי : מגלים שהרבה מן המילים כבר היו בשימוש ברבדים קודמים.
מנחם טוקר : כמו?
ד"ר חיים דיהי : כמו למשל אם זה חלקי... חלקי לבוש, אם זה אוכל, אם זה אברי גוף. מצד שני, יש מילים עתיקות שבעברית החדשה שינו את המשמעות לחלוטין. למשל המילה תרבות - מופיעה כבר במקרא פעם אחת.
מנחם טוקר : איפה?
ד"ר חיים דיהי : משה אומר...
מנחם טוקר : אפרופו השיחה הקודמת
ד"ר חיים דיהי : כשמשה אומר לשני השבטים וחצי שרוצים להשאר בעבר הירדן - אומר להם 'תרבות אנשים חטאים'. במובן של הרבה. ובעברית זה עבר שינוי רציני ל'קאלצ'ר' - בכלל לא קשור. יש לנו את המילה 'אקדח' במקרא שזה אבן יקרה, אבני אקדח. בעברית, לצערנו זה כלי נשק, ונשמע הרבה בכותרות בזמן האחרון
מנחם טוקר : אז זהו, ישנם הבדלים. וגם אתה מראה לנו שהעברית לקוחה מכל מיני מקומות, למשל, נכון? פרסית
ד"ר חיים דיהי : כן, יש לנו מילים רבות בשפה העברית, לאורך התקופות שלה, מהמקרא ועד ימינו - מילים שאולות משפות זרות.
מנחם טוקר : תן לי למשל מילה מכל שפה
ד"ר חיים דיהי : כן, אני אקח דוגמה משומרית, קודם כל - שפה שאיננה שמית, ומוצאים שם את המילה בעברית , המילה 'היכל'. כמה שהיא מילה קדושה בעברית, 'היכל הקודש' , זה מילה שומרית שפירושה בית גדול. אין קשר לקודש. אחרי זה זה הפך להיות בעברית גם קודש וגם חול: היכל התרבות, היכל הספורט
מנחם טוקר : תן לי עוד דוגמה
ד"ר חיים דיהי : יש לנו ב... משפה אכדית, המילה איגרת, מכתב , איגרת. המילה פרסית, המילה 'דת'. שוב , מילה של קודש, שמקורה בשפה בכלל לא יהודית, לא משפה... לא מהעברית. יש לנו מיוונית בבית שני 'סניגור' , 'קטיגור' . יש לנו מלטינית...
מנחם טוקר : שזה מילים יווניות
ד"ר חיים דיהי : יווניות , סניגור, קטיגור וגם הפכו בעברית לפעלים : לסנגר או לקטרג.
מנחם טוקר : או לקטר
ד"ר חיים דיהי : בסיכול אותיות.
מנחם טוקר : כן. ומלטינית?
ד"ר חיים דיהי : יש לנו מלטינית, יש לנו את המילה 'ספסל', 'לבלר' שהם מילים לטיניות
מנחם טוקר : בעצם לקחנו אותם, חלק מה... גנבנו, בוא נהייה דוגרי, נו... גנבנו מה...
ד"ר חיים דיהי : אם גנבנו או שחיינו בתוך הציבור הזה ושאלנו מילים כמו בכל תקופה. גם העברית החדשה שואלת מילים משפחות לועזיות. אם כי האקדמיה שואפת עכשיו ליצור תחליפים בעברית. יש את הישומון - אפליקציה, שנקרא חלופון. ולהרבה מילים יש חלופות. למשל למילה ל'ג'טלג' - 'יעפת'. ל'ג'אנק פוד' - 'זלולת'
לאה שבת: יעפת (צוחקת)
מנחם טוקר : יעפת (צוחק) . יעפת אותנו
לאה שבת: גדול
מנחם טוקר: טוב, תחבר אותנו לפרשה, אבל ממש בקצרה
ד"ר חיים דיהי : ממש בקצרה: פרשת השבוע שנקרא פרשת "שמות" בעזרת השם
מנחם טוקר : נכון
ד"ר חיים דיהי : יש לנו את הסיפור של נתינת השם של משה מבת פרעה, שדרך אגב שמה לא מוזכר בתורה כבתיה
מנחם טוקר : בתיה
ד"ר חיים דיהי : לא כתוב בתורה בתיה, כתוב בת פרעה. בדברי הימים כתוב פעם אחת 'ביתיה'
מנחם טוקר : ביתיה
ד"ר חיים דיהי : והיא נותנת לו שם 'משה'. לפי חז"ל היו לה עשרה שמות נוספים. אבל השם שזכור לנו וכולנו משתמשים בו הוא משה. ופה מצטיירת המידה 'הכרת הטוב'. אומר הקדוש ברוך הוא לבתיה במדרש - כיוון שאת קראת לו בני, השם שנתת לו הוא השם שיזכר לעד. גם התורה נקראת 'תורת משה'. ועוד הוא מוסיף הקדוש ברוך הוא ואומר - 'את עשית מעשה גדול כזה, אני אקרא לך בתיה' בתו של האל 'למרות שאת לא בתי'
מנחם טוקר : יפה
ד"ר חיים דיהי : עכשיו המידה הזאת של הכרת הטוב, אם ניקח אותה לימינו, אנחנו צריכים להודות, להוקיר , לומר תודה לנהג, למנקה, לשומר בכניסה בבניין. לא...
מנחם טוקר : להכיר טובה, זה קריטי , זה דבר ש... זה מצווה...
ד"ר חיים דיהי : להכיר טובה, בדיוק. לא לראות דברים כמובנים מאליהם. כל מי שעושה לנו טובה, עוזר לנו, מסייע לנו, מן הראוי להכיר לו תודה אפילו במילה טובה ובחיוך. ויש היום קמפיין כזה, להודות לנהג האוטובוס. יש ככה שלטים...
מנחם טוקר : כן
ד"ר חיים דיהי :להודות לנהג, להודות לשומר כדי להטיב איתו. הוא הטיב איתנו, ניטיב איתו.
מנחם טוקר : והמקור, אתה אומר, פרשת 'שמות'. דווקא הפרשה של השבוע על פי השם של בתיה.
ד"ר חיים דיהי : כן, בדיוק
מנחם טוקר : מאוד מעניין. טוב, תודה רבה ד"ר דיהי
ד"ר חיים דיהי : תודה לך
מנחם טוקר : ותמשיך לייצג את השפה שלנו נאמנה. תודה רבה לך
ד"ר חיים דיהי : תודה רבה