Info Buzzer
המהדורה המרכזית
חמישי 29 נובמבר 2018 20:27
חברת החדשות
|
02-5339900
מחיר המסכים מחקר ענק בקרב בני נוער קושר בין שעות מסך לנטיות אובדניות. יעל אודם עם הפרטים. בית החולים לבריאות הנפש, גהה. פרופ' גיל זלצמן, מנהל בית החולים גהה ויו''ר המועצה הלאומית למניעת אובדנות. תלמידים מבית ספר עירוני ד' תל אביב.תמרי, הילה מסר שפיגל, עילאי ליבני, ניצן טל ירושלמי, שירלי רימון
יעל אודם
דוריה למפל