Info Buzzer
חדשות הערב
חמישי 16 יולי 2020 20:06
קשת 12
|
03-7676000
יעל אודם, כתבת לענייני חינוך: נתוני התחלואה במערכת החינוך- 895 תלמידים בלבד נדבקו מתוך 700 אלף; בתי הספר של החופש הגדול ייסגרו, ההורים ישארו שוב לבית. יואב גלנט. משרד הבריאות. מירום שיף, יו"ר הנהגת ההורים הארצית. חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי. עינת. יסמין בר.
יונית לוי
יעל אודם
חיים ביבס