Info Buzzer
שישי בבוקר
שישי 17 יולי 2020 08:12
קשת 12
|
03-7676000
גלית גוטמן, יואב לימור. שיחה עם חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין על חשיבות השמירה על מוסדות החינוך פתוחים בצל משבר הקורונה. מצבם של הרשויות המקומיות סמי פרץ - דה מרקר
יואב לימור
גלית גוטמן
חיים ביבס
סמי פרץ