Info Buzzer
המהדורה המרכזית
שני 20 יולי 2020 20:18
רשת 13
|
03-7690000
הילה אלרואי פרשנית לענייני בריאות, פרופ' רן בליצר ראש מערך החדשנות בשירותי בריאות כללית: משבר הקורונה בישראל- מחצות אותרו 1183 נדבקים חדשים; אתמול אותרו 1008 נדבקים חדשים בלבד; ממה נובעת הירידה במס' החולים? ארגון הבריאות העולמי.
אודי סגל