Info Buzzer
המהדורה המרכזית
ראשון 16 אוגוסט 2020 19:58
רשת 13
|
03-7690000
ישראל במיתון, הפעילות הכלכלית במשק הישראלי התכווצה ברבעון האחרון בכ-30% הצריכה הפרטית צנחה ב-43% מספר המובטלים הוא 510,000 איש מתן חודורוב, משרד האוצר, משרד הכלכלה. עמי קייקוב, בעל חנות לכלי בית חנה יוזבסקי, בעלת חנות פרחים בנימין נתניהו ד"ר רון תומר, התאחדות התעשיינים
מתן חודורוב
בנימין נתניהו