Info Buzzer
חדשות הערב
ראשון 16 אוגוסט 2020 20:07
כאן 11
|
ליאל קייזר: כתבה על נתוני הלמ"ס בנוגע למיתון במשק. אלה אלקלעי יו"ר IBI קרנות נאמנות: המשק נמצא בסחרור. ראש הממשלה בנימין נתניהו הליכוד: במדינות אירופה הייתה התכווצות גדולה יותר של המשק. רון תומר יו"ר התאחדות התעשיינים: הממשלה צריכה להפנות ביקושים לתעשייה הישראלית.
ליאל קייזר
בנימין נתניהו