Info Buzzer
המטה
שבת 22 אוגוסט 2020 19:36
רשת 13
|
03-7690000
עודד פורר- ,ישראל ביתנו -יו"ר הועדה למעמד האישה: חקירת האונס באילת. הממשלה קיצצה בתקציבים למרכזי הסיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית . קורבן האונס באילת נאלצה להתפנות לחדר האקוטי בבי"ח בבאר שבע . המדינה נכשלה במאבק באלימות מינית , החל מהחינוך, דרך האכיפה ועד למתן הסיוע. גדעון לוי. טל שלו
ספי עובדיה