Info Buzzer
צבע הכסף
שלישי 22 ספטמבר 2020 16:07
כאן ב
|
פתיח: ישיבת קבינט הקורונה עדיין מכונסת- האם יתקבלו הגבלות נוספות? בנימין נתניהו. מאיר בן שבת. מל"ל. רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים. כלכלה.
יאיר ויינרב