Info Buzzer
בחצי היום
חמישי 24 ספטמבר 2020 12:22
כאן ב
|
רון תומר, נשיא התאחדות התעשיינים ויו"ר נשיאות המעסיקים והעסקים בישראל - עד כמה הוא חושש ממה שצפוי להיות במדינה החל ממחר בצהריים כאשר יוטל הסגר המלא? אומר כי בלי בריאות אין כלכלה וכיום אנחנו נכשלים כולם בחוסר היכולת שלנו לחיות כמו רוב אומות העולם ליד הקורונה. סגר כמו שעומד להיות פה עכשיו הוא אסון
ליאת רגב