Info Buzzer
שלושה שיודעים
שלישי 20 אוקטובר 2020 08:44
כאן תרבות
|
ינאי אלעזר - דוקטורנט במחלקה למדעי המחשב, אוניברסיטת בר אילן : 2 סטודנטים משלנו זכו במלגה יוקרתית של גוגל לשנת 2020, על מחקר בתחום מדעי המחשב שישפיע בתחום הטכנולוגיה