Info Buzzer
סדר יום
שני 09 נובמבר 2020 10:34
כאן ב
|
שאול אמסטרדמסקי - מימון ימי בידוד. התאחדות התעשיינים עתרו לבג"צ. משרד האוצר, התאחדות התעשיינים וההסתדרות הגיעו להסכם חדש. חיים כץ יו"ר ועדת העבודה של הכנסת לא אישר, וההסתדרות הכריזה סכסוך עבודה. חגי אדרי - סמנכ"ל תעשיה קטנה ובינונית בהתאחדות התעשיינים., כרגע בדובאי. עו"ד אלעד כהנא - קו לעובד.
קרן נויבך
שאול אמסטרדמסקי