Info Buzzer
העולם הבוקר
שלישי 10 נובמבר 2020 09:34
רשת 13
|
03-7690000
פז רובינזון - השכמה בתאטרון הקאמרי: החללים הופכים לצימרים בסימן הנמנמת של עולם התרבות בצל מגפת הקורונה רון חולדאי, ראש עיריית ת"א יפו - אומר כי מי שנמצא בעמדה שלטונית צריך לפעול בהתאם להנחיות, חייבים לפתוח את מוסדות התרבות
אברי גלעד
טלי מץ
פז רובינזון
רון חולדאי