Info Buzzer
נכון להבוקר
שני 30 נובמבר 2020 08:47
גלי צה"ל
|
03-5126666
דובי אמיתי, יו"ר נשיאות המגזר העסקי - אתמול קיבלה הממשלה החלטה להרחיב את תעדוף תוצרת כחול לבן ע"י הממשלה וגם בשלטון המקומי ובשלטון המרכזי במשרדי הממשלה - מברך על ההחלטה אלעד מלכה, מנכ"ל ומייסד האינטרס שלנו - מתנגד
ישי שנרב
דובי אמיתי