Info Buzzer
משדר מיוחד
שני 28 דצמבר 2020 11:35
קשת 12
|
03-7676000
על השותפות האמיציה במגזר העסקי, החברתי והציבורי: דובי אמיתי, יו"ר נשיאת המגזר העסקי והפורום הכלכלי חברתי: לאחר מחאת 2011 המגזר העסקי הבין שצמיחה יכולה להביא לצמצום פערי בחברה. שרגא ברוש. המכון הישראלי לדמוקרטיה. משרד האוצר. שמואל אבואב, יו"ר "מנהיגות אזרחית" ארגון הגג של המגזר השלישי: על אחריות
דובי אמיתי
הראל טובי