Info Buzzer
צבע הכסף
שני 28 דצמבר 2020 16:12
כאן ב
|
עוד בהמשך: מהן המשרות הכי מבוקשות השנה בצל הקורונה ואילו משרות בתהליך דעיכה. משרד העבודה יחד עם המעסיקים וההסתדרות השיקו מנהלת משותפת במטרה להגדיל את שיעור המועסקים במשק. דובי אמיתי, יו"ר נשיאות המגזר העסקי.
רונן פולק
דובי אמיתי