Info Buzzer
בוקר טוב ישראל - גל"צ
ראשון 03 ינואר 2021 06:14
גלי צה"ל
|
03-5126666
דובי אמיתי, יו"ר נשיאות המגזר העסקי: פגיעה כלכלית קשה לעסקים הקטנים בתקופת הקורונה. 100 מנכ"לים של החברות המובילות במשק ינסו לסייע לבעלי העסקים הקטנים. משרד העבודה, ההסתדרות.
אפי טריגר
דובי אמיתי