Info Buzzer
הבוקר הזה
שלישי 19 ינואר 2021 06:25
כאן ב
|
מיכל וסרמן - באשדוד ייפתח בעוד כחודשיים מחלף חדש הבנוי על מצע של פסולת בניין ממוחזרת. זהו מיזם שמוביל המשרד להגנת הסביבה לתמיכה במתקני מיחזור של חברת בני וצביקה אסף דוד, מנהל תעשיות המיחזור בחברה השרה גילה גמליאל
אריה גולן
מיכל וסרמן