Info Buzzer
משדר מיוחד
חמישי 21 ינואר 2021 13:09
קשת 12
|
03-7676000
*הגר יהב - מנ"כלית נשיאות המגזר העיסקי, נעמה קאופמן כץ - המשנה למנכ"לאבי אדרי *, יו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות המשיכו לעבוד ? עובדי המדינה עובדי בחזית הקורונה