Info Buzzer
השיטה
חמישי 18 פברואר 2021 19:05
גלי ישראל
|
02-5720000
"שירות התעסוקה מתמרץ את העובדים, בניגוד לחוק, לא לחזור לעבודה" - יו"ר נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי פנה למנכ"ל שירות התעסוקה בבקשה שיפסיק את תשלום דמי האבטלה לעובדים המסרבים לחזור לעבודה מחל"ת "על מנת לסייע למשק". מנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר.
איציק מצרפי
דובי אמיתי