Info Buzzer
מעבירה לראשון
שבת 20 פברואר 2021 17:49
כאן ב
|
דובי אמיתי, יו"ר נשיאות המגזר העסקי - בצד פתיחת המשק מחר בוקר הם מאוד חוששים מכך שחלק מהעובדים לא ירצו לחזור לעבודה כי זה לא משתלם להם. מנכ"ל ישרוטל מתקשה לגייס 1,500 עובדים כמו גם ברשתות האחרות כי ברגע שהמדינה נותן מתן חל"ת גורף ללא אבחנה עד יולי 2021 זה יוצר מוטיבציה שלילית ומתנהל שוק שחור
ליאת רגב
דובי אמיתי